Ngày 20/01/2021: Đã hoàn thành xây dựng xong hầm, đã lên cos 0.0

  • 01-22-2021 | Tiến độ

Ngày 20/01/2021: Đã hoàn thành xây dựng xong hầm, đã lên cos 0.0

scrolltop
090 686 5885