Ngày 24/2/2020: Khoan thí nghiệm cọc bê tông

  • 04-10-2020 | Tiến độ

Ngày 24/2/2020: Khoan thí nghiệm cọc bê tông, chuẩn bị thi công tầng hầm

 

scrolltop
090 686 5885