Ngày 26/12/2019 tiến hành Phá dỡ, san mặt bằng

  • 04-11-2020 | Tiến độ

Ngày 26/12/2019 tiến hành Phá dỡ, san mặt bằng và bắt đầu công tác triển khai thi công hạ tầng.

 

 

 

 

scrolltop
090 686 5885