Ngày 29/12/2020: Thi công Đài, Giằng móng tầng hầm KV Zone 2, dự kiến xong tầng hầm ngày 10/01/2021.

  • 12-30-2020 | Tiến độ

Ngày 29/12/2020: Thi công Đài, Giằng móng tầng hầm KV Zone 2, dự kiến xong tầng hầm ngày 10/01/2021.

scrolltop
090 686 5885